I fəsil

 1. Bunlardan hansılar giriş qurğusudur?
  1.Sistem bloku; 2.Monitor; 3.Klaviatura; 4.Printer; 5.Skaner

  2,4
  3,5
  1
  4

 2. Bunlardan hansılar çıxış qurğusudur?
  1.Klaviatura; 2.Monitor; 3.Sistem bloku; 4.Printer; 5.Siçan

  2
  3
  1,4
  2,4

 3. Kompüter söndürüldükdə informasiya haradan silinir?

  Yumşaq diskdən
  CD-ROM diskindən
  Sərt diskdən
  Əməli yaddaşdan

 4. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi nədir?

  bod
  bit
  bayt
  kbayt

 5. Ətraf aləmin hadisələri və əşyaları haqqında məlumat

  informasiya prosesi
  informasiya
  informasiyalaşdırma
  informatika

 6. 1 bit nədir?

  Bir ikilik rəqəm
  1 bayt
  1 kbayt
  1024 bayt

 7. 1 bayt nəyə bərabərdir?

  8 bit
  10 bit
  16 bit
  10 kbayt

 8. 1 kbayt nəyə bərabərdir?

  1024 bit
  512 bayt
  1024 kbayt
  1024 bayt

 9. 1 Mbayt nəyə bərabərdir?

  1000 bayt
  1024 bayt
  1024 kbayt
  1444 kbayt

 10. İnformasiyanın qəbulu, emalı, saxlanması, ötürülməsi proseslərini öyrənən elm

  informasiya
  informasiya prosesləri
  informasiyalaşdırma prosesi
  informatika

    


      © Xəlilova Yeganə